Wersja 1.2.7.1
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • poprawiono pobieranie zdjęcia filmu,
 • w Skanowaniu HDD poprawiono błąd uniemożliwiający skanowanie bez uprzedniego zaznaczenia i odznaczenia Uwzględniaj podfoldery,
 • poprawiono Skanowanie HDD, by w końcu rozpoznawał wszystkie formaty i nie gubił niektórych rozszerzeń.
Dodano:
 • obsługę indexu Rok Produkcji w okienku listy wyszukiwanych filmów,
 • w exporcie do HTML dodano obsługę tagów NR_FILMU oraz NR_CD. Tag NUMBER zachowano dla zgodności do wersji 1.2.7.5,
 • dodano autoupdate programu.
Zmieniono:
 • w okienku Opcji programu usunięto przyciski Zastosuj i Zapisz. Ich rolę przypisano do przycisku Ok,
 • przeprojektowano silnik WWW, zwiększając jego skuteczność i zmniejszając obciążenie zasobów.

Wersja 1.2.6.8
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Poprawiono Dodawanie do innej bazy filmowej. Dotychczas program nie rozpoznawał nowej wersji bazy.
 • Poprawiono wyświetlanie pola Ocena oraz umożliwiono ręczną edycję tego pola,
 • Poprawiono dodawanie danych z okienka listy pozycji w postaci gatunku, aktorów czy reżyserów,
 • Usunięto błąd podczas dodawania nieznanego gatunku pobranego z WWW,
 • AKA title jest prawidłowo interpretowane przez skrypty.

Wersja 1.2.6.7
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Poprawiono skanowanie HDD.
Dodano:
 • Dodano tabelę SERIALE oraz funkcje ją obsługujące.
Zmieniono:
 • Dokonano zmian w oknach Importu, Wypożyczeń, Zwrotu CD wg Osoby i Nr CD celem dostosowania do wcześniejszych zmian w bazie,

Wersja 1.2.6.5
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Poprawiono oznaczanie nośnika jako wypożyczony podczas wypożyczania filmu (do tej pory oznaczał co drugą pozycję),
 • Przy otwieraniu innej bazy z ustawionym sortowaniem innym niż FILM_ID wyskakiwał błąd - teraz jest Ok,
 • Poprawiono zapamiętywanie adresu e-mail użytkownika,
 • Podczas pobierania gatunków z WEBInfo program rozdzielał gatunki dwoma spacjami,
 • Poprawiono błąd rozpoznawania bazy Kolekcjoner DIVX podczas używania funkcji Dodawanie do innej bazy,
 • Usunięto gubienie danych pobieranych z WEBInfo,
 • Poprawiono Podmianę tytułów przy WEBInfo.
Dodano:
 • Dla list filmów dodano obsługę skrótów klawiszowych takich jak: PgUp, PgDown, Ctrl+End, Ctrl+Home itp.,
 • Dodano obsługę proxy dla połączeń internetowych,
 • Przyciski umożliwiające wstawienie popularnej Ilości CD bez zbędnego dotykania klawiatury.
Zmieniono:
 • Dokonano zmian w oknach Importu, Wypożyczeń, Zwrotu CD wg Osoby i Nr CD celem dostosowania do wcześniejszych zmian w bazie,
 • Funkcja Skanowanie HDD zmieniła nazwę na Skanowanie nośnika,
 • Usprawniono moduł wysyłania poczty e-mail,
 • Usprawniono dodawanie seriali poprzez zachowanie danych serialu podczas dodawania seryjnego.

Wersja 1.2.6.4
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Poprawiono pobieranie opisu z WEBInfo,
 • Obsługę Nr CD.
Dodano:
 • Włączono automat wyznaczający wolne Nr CD.

Wersja 1.2.6.3
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • W okienku wypożyczania filmów poprawiono przewijanie listy i dodano przyciski nawigacyjne,
 • Poprawiono filtr inkrementalny w widoku zaawansowanym.
Dodano:
 • Dodano obsługę w skryptach WWW pól OCENA, AKATITLE, UWAGI,
 • Dodano możliwość ustawiania w opcjach programu domyślnego sortowania kolumn.
Zmieniono:
 • W silniku TechInfo dodano obsługę wielu strumieni Video (można analizować dwa filmy na jednej płycie DVD).

Wersja 1.2.6.0
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Usprawniono silnik WEBInfo,
 • W programie instalacyjnym poprawiono decyzje o nadpisywaniu plików konfiguracyjnych,
 • Poprawiono błędne wczytywanie kolorów ze schematu,
 • Usunięto "warczenie" gdy wyświetlana była kolumna Parametry AudioDVD,
 • Gubienie wpisów podczas wychodzenia z programu - mam nadzieję, że już będzie Ok.
Dodano:
 • Możliwość zmiany numeru filmu,
 • Obsługę kilku filmów na 1CD,
 • Obsługę seriali,
 • Dodano rozróżnienie na nr CD i nr filmu.
Zmieniono:
 • Poprawiono silnik TechInfo (możliwość przerwania trwającej operacji),
 • Zmieniono otwieranie stron WWW: teraz jest przeglądarka domyślna.

Wersja 1.2.5.0
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Poprawiono współdziałanie słownika gatunków.

Wersja 1.2.4.9
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • W archiwizacji wstawiono zabezpieczenie przed nadpisaniem plików.

Wersja 1.2.4.8
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Poprawiono tablicę AudioBitRate dla DVD.

Wersja 1.2.4.7
Usunięto następujące błędy i uwagi:

 • Poprawiono działanie w systemach wielomonitorowych,
 • Poprawiono rozpoznawanie codeka Ogg Vrbis,
 • Poprawa synchronizacji w silniku WEB.
Dodano:
 • Opcję umożliwiającą określenie, który widok będzie widoczny po uruchomieniu programu (ogólny czy szczegółowy).
Zmieniono:
 • Dla TechInfo zmieniono wymagania - teraz przycisk jest aktywny. Jeżeli pole Ilość_CD będzie miało wartość 0 to program zapyta się o ilość CD,
 • Zmieniono komu