1. Przechowywanie i rozpoznawanie danych

- 150 formatów audio lista,
- prawie 400 formatów video lista,
- 11 danych opisowych o filmie (pobieranie z www),
- 12 danych technicznych pobieranych bezpośrednio z pliku,
- wiele innych danych użytkownika.

 
2. Export danych
- Wg. definiowanego zakresu i sortowania,
- Formaty exportu: txt, csv, html, xls, xml,
- Eksport do HTML przy użyciu predefiniowanych schematów z użyciem tagów.
3. Import danych
- Import danych wraz z porównywaniem danych wg zadanych kryterii,
- txt, csv, html, xls, dbf, mdb, db.
4. Obsługa skryptów

- Skrypty do tworzenia raportów oparte na jezyku SQL,
- Skrypty do tworzenia statystyk (w przyszłości),
- Skrypty do pobierania z internetu danych o filmach,
- Skrypty językowe,
- Skrypty modyfikowania wyglądu programu.

5. Obsługa wypożyczeń i zwrotów filmów wraz z historią operacji.
6. Generownie plików NFO na podstawie danych z bazy
7. Wiele innych funkcji, których nie chce mi się teraz wymieniać.