Copyright (C) 2002 - 2008 Kolekcjoner DIVX (kolekcjoner@divx.pl)

Licencja użytkownika programu Kolekcjoner DIVX.

Program należy do kategorii FREEWARE, wobec tego zabrania się pobierania opłat za jego rozpowszechnianie i używanie.
Zezwala się na jego darmowe i dowolne rozpowszechnianie oraz używanie dla celów prywatnych, jak i komercyjnych, pod wymienionymi warunkami:

  • Program musi być rozpowszechniany w postaci, w jakiej został udostępniony przez autorów,
  • Program w postaci dystrybucyjnej musi pozostać niezmieniony, z poszanowaniem prawa autorskiego twórców i z zachowaniem informacji o tych prawach,
  • Wszelkie modyfikacje programu bez zgody autorów są zabronione, za wyjątkiem skryptów, projektów raportów oraz innych dodatkowych modułów programu pod warunkiem przekazania ostatecznej wersji autorom, w celu dalszej nieodpłatnej dystrybucji,
  • Użytkownik zgadza się na automatyczną rejestrację programu z podaniem następujących danych: ID programu, imię i nazwisko, adres e-mail, nr używanej wersji,
  • Umieszczanie programu, jego modułów lub linków do strony głównej  na alternatywnych stronach www dozwolone tylko po poinformowaniu autorów programu,
  • Użytkowanie programu jest dozwolone tylko w przypadku zaakceptowania warunków tej licencji,

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezamierzone działanie programu, szkody powstałe w wyniku jego używania oraz za dane przechowywane w bazach.
Autorzy nie udzielają gwarancji, ani rekojmi na prawidłowe działanie programu.
Użytkownik programu dobrowolnie ponosi ryzyko związane z jego używaniem.

Pobierając program zgadzasz się z powyższą licencją.

Pobierz wersję Update